Om Enebo

IMG_5851Enebo förskola är den lilla förskolan som ligger nära Enebybergs Idrottsplats och har skog och natur inpå knuten. På förskolan går cirka 24 barn som är uppdelade på två avdelningar.

Förskolan ligger ett stenkast från skogen och Enebybergs idrottsplats vilket möjliggör för personal och barn att vistas mycket utomhus, nyttja naturens möjligheter och integrera naturen i pedagogiken.

Förskolan är en ekonomisk förening vilket innebär att personal och vårdnadshavare samverkar för att skapa en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barnen. En familjär stämning och korta kontaktvägar mellan personal och vårdnadshavare ses som grundförutsättningar för en bra förskola. Eftersom det inte finns något vinstintresse går alla pengar oavkortat tillbaka till barnen och förskolan.

Enebo får i undersökningar och i kommunens inspektioner mycket bra betyg. Varje år gör Danderyd kommun en undersökning där vårdnadshavare får möjlighet att tycka till. Det tycker vi är bra eftersom vi alltid strävar efter att bli ännu bättre.

Vi använder oss av dokumentationsverktyget TYRA som är en app som endast förskolan och vårdnadshavare har tillgång till. Där läggs nyheter, bilder, information om förskolan och barnens lärande in.