Frågor och svar

IMG_5701Varför skall vi välja Enebo?

Det finns många anledningar till varför ni skall välja Enebo.

  • Små barngrupper: På Enebo går runt 24 barn uppdelade på två grupper.
  • Ekologisk hemmagjord mat: Vår engagerade kokerska Yvonne lagar nästan all mat från grunden med stor del ekologiska råvaror. Vi odlar ibland även frukt, bär och grönsaker på vår gård för att barnen ska få lära sig om naturens kretslopp. Vi är mycket måna om att barnen får i sig bra mat.
  • Familjär och trivsam stämning: Med roliga aktiviteter för barn och vårdnadshavare, samt en lagom stor förskola är det lätt att lära känna alla familjer och pedagoger. Det skapar en familjär, engagerad och trivsam miljö.
  • Erfarna, engagerade pedagoger.
  • Fokus på lek och roligt lärande: Läs mera om den dagliga verksamheten.
  • Trygghet: Med små barngrupper och engagerade pedagoger kan man inte annat än känna sig trygg som vårdnadshavare när man lämnar sitt barn på Enebo.
  • Barnen vistas mycket ute och ofta i skogen, idrottsplatsen eller i närmiljön.
  • Roliga tillställningar: Enebo förskola är en av få förskolor som har en festgrupp som anordnar tillställningar för barnen och vårdnadshavarna. Varje år anordnas en kräftskiva, vårfest och mamma och pappakvällar. Det är den perfekta förskolan för dig som just flyttat hit och vill lära känna andra familjer i området.
  • Vi har fokus på att lära barnen avslappning med yoga och massage.

Vilka värderingar och pedagogisk inriktning har Enebo?

På Enebo fokuserar vi på lek, lärande, naturen, skogen och vi följer  uppsatta lagar och styrdokument.

Hur arbetar Enebo med kvalité och för att barnen skall ha det så bra som möjligt?

Enebo är en icke vinstdrivande förskola vilket betyder att alla pengar går tillbaka till barnen. Vad gäller den pedagogiska verksamheten så genomförs den av utbildad, engagerad personal. Granskning och tillsyn av Enebo sker av Danderyds kommun, liksom för andra förskolor.

Vilken utbildning har personalen?

Läs mer om vår fantastiska personal här.

Hur många barn går på Enebo?

Runt 24 barn uppdelat på två grupper.

Vilka öppettider har Enebo?

Just nu öppnar Enebo 07:30 och stänger 17:00. Tiderna bestäms efter vårdnadshavarnas behov.

Vad kostar det att ha sitt barn på Enebo?

Det är samma kostnad som för kommunens förskolor.

Hur får jag en plats på Enebo

Enebo använder sig av kommunens kö. Innan en plats tilldelas bjuds familjen in för att träffa rektorn och andra vårdnadshavare. Mötet är till för att visa upp förskolan samt att berätta om oss.

Hur går inskolningen till på Enebo?

Inskolningsperioden, som brukar vara omkring en till två veckor, är en viktigt tid då barnet och ni vårdnadshavare ska bekanta er med oss i personalen, de andra barnen och vårdnadshavare på Enebo. Det är viktigt ni är med så mycket som behövs för just ert barn. Så här kan en inskolning gå till men det kan variera beroende på barnets behov.

Dag 1: 09:00-ca 11:00  Vårdnadshavare med hela tiden
Dag 2-3: 09:00-ca 14:00  Vårdnadshavare med hela tiden
Dag 4-5: 09:00-ca 15:00  Vårdnadshavare går ifrån en stund.

Andra veckan är det bra om ni finns tillgängliga om det behövs för ert barn och att dagarna inte blir för långa.

Hur ser en typisk dag på Enebo ut?

Se en dag på Enebo.

Mitt barn har speciella kostbehov – hur fungerar det hos er?

Vår kock Yvonne lagar de mesta från grunden och håller koll på alla barns allergier och särskilda behov. Det är bara att anmäla det till henne.

Hur fungerar föreningen?

Föreningen väljer styrelsen vid årsstämman och styrelsen träffas sedan en gång i månaden. Varannan månad får alla vårdnadshavare möjlighet att gå på ett föreningsmöte där styrelsen går igenom det senaste samt att rektorn berättar om vad som är på gång. Alla vårdnadshavare sitter inte i styrelsen. Har man inte ett styrelseuppdrag är man med i en annan grupp som t ex festgruppen, husgruppen, eller miljögruppen. Det finns med andra ord något för alla.

Måste jag gå in och jobba i den dagliga verksamheten på förskolan?

Nej.

Lagar ni vårdnadshavare maten på förskolan?

Nej, På Enebo jobbar Yvonne som sköter all matlagning. Varje vecka får hon hjälp av förskolans små  ”matvärdar” som presenterar maten för sina kamrater. En mycket uppskattad uppgift hos barnen.

Hur mycket behöver man engagera sig i förskolan?

På Enebo samverkar barn, vårdnadshavare och personal på ett väldigt personligt sätt. Vi är som en stor familj där alla tycker om att hjälpas åt för att skapa en harmonisk miljö för barnen. Alla familjer samlas till två fixardagar/år. Förutom att man åtgärdar det som behövs så grillas det korv, fikas, barnen leker och dagen brukar avslutas med en tillställning. Så det är mer en trevlig dag att umgås, samtidigt som man gör bra saker för barnen och Enebo. Sedan är man med i en grupp eller styrelsen.

Har du frågor om Enebo är du varmt välkommen att kontakta oss eller höra av dig till styrelsens ordförande Lena Båth Hedbeck 070-076 71 25.