Senaste enkäten

Varje år skickar Danderyd kommun ut en enkät till alla föräldrar på Enebo. Den senaste gjordes nu 2015.

Enebo fick mycket fina resultat och låg över snittet för Danderyd.

100% av föräldrarna gav Enebo högsta betyg på frågan ”Mitt barn verkar trivas i förskolan” och ”Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola” och ”Mitt barn går i den förskola som jag önskar”.

Läs mer om vad föräldrarna säger i undersökningen här.

 

Publicerad i Uncategorized