Att gå på Enebo

IMG_5857Roligt lärande

Förskolans verksamhet utgår från Läroplan för förskolan  (Lpfö 18).

  • ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.”
  • ”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära.”
  • En stor del av Enebo förskolas verksamhet är förlagd till skogarna som finns runt omkring förskolan och till idrottsplatsen. Vi ser naturen som en lärande miljö för naturkunskap men även för språk och matematik men framför allt en plats för lek, motorisk träning och alla fördelar som följer med att vistas utomhus.
  • Vi lägger stor vikt vid vår miljö (hållbar utveckling). Vi sopsorterar, komposterar, odlar frukt, bär och grönsaker för att barnen ska få kunskap om sin egen delaktighet i naturens kretslopp.

För att läsa hela den detaljerat läroplanen klicka här.

Mat

Vår kokerska lagar all mat från grunden med mest ekologiska råvaror. Ibland odlar frukt, bär och grönsaker på vår gård för att barnen ska få kunskap om sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vi är väldigt måna om att våra barn får bra mat i sig.

Avdelningar

Barnen indelade i två avdelningar.

Läs om Andra aktiviteter för barnen.

Vi har årliga gemensamma och uppskattade aktiviteter för barn och vårdnadshavare.