Höga betyg!

likeEnligt kommunens årliga kvalitetsenkät för vårdnadshavare är betygen alltid höga.

Natur och Rörelse

favourite_videoVi har fokus på natur och rörelse. Vi vistas mycket i skog, idrottsplats och närmiljö.

Platser på Enebo

favoritesVi har ett fåtal platser lediga. Läs igenom vår hemsida och ansök sedan här.